Hitachi

20 produk

  20 produk
  Hitachi 1 HP 1P 0.75P-9.5VS5A Kompresor Angin Automatic Dengan Motor Hitachi 1 HP 1P
  Hitachi
  Rp 12.717.000
  Hitachi 1/2 HP 1P 0.4LE-8S5A Kompresor Angin Automatic
  Hitachi
  Rp 20.017.500
  Hitachi 10 HP 3P 7.5P-9.5V5A Kompresor Angin Automatic Dengan Motor Hitachi 10 HP 3P
  Hitachi
  Rp 62.289.750
  Hitachi 15 HP 3P 11P-9.5V5A Kompresor Angin Automatic Dengan Motor Hitachi 15 HP 3P
  Hitachi
  Rp 77.291.100
  Hitachi 2 HP 1P 1.5P-9.5VS5A Kompresor Angin Automatic Dengan Motor Hitachi 2 HP 1P
  Hitachi
  Rp 17.544.750
  Hitachi 2 HP 3P 1.5P-9.5V5A Kompresor Angin Automatic Dengan Motor Hitachi 2 HP 3P
  Hitachi
  Rp 15.425.250
  Hitachi 3 HP 1P 2.2P-9.5VS5A Kompresor Angin Automatic Dengan Motor Hitachi 3 HP 1P
  Hitachi
  Rp 21.901.500
  Hitachi 3 HP 3P 2.2P-9.5V5A Kompresor Angin Automatic Dengan Motor Hitachi 3 HP 3P
  Hitachi
  Rp 19.605.375
  Hitachi 5 HP 3P 3.7P-9.5V5A Kompresor Angin Automatic Dengan Motor Hitachi 5 HP 3P
  Hitachi
  Rp 31.203.750
  Hitachi 7.5 HP 3P 5.5P-9.5V5A Kompresor Angin Automatic Dengan Motor Hitachi 7.5 HP 3P
  Hitachi
  Rp 45.333.750
  Hitachi EFOUP-KQ 2 HP 1 Phase 4 Pole Elektro Motor/Dinamo
  Hitachi
  Rp 5.181.000
  Hitachi EFOUP-KR 1 HP 1 Phase 4 Pole Elektro Motor/Dinamo
  Hitachi
  Rp 2.590.500
  Hitachi EFOUP-KR 1/2 HP 1 Phase 4 Pole
  Hitachi
  Rp 1.884.000
  Hitachi TFO-K 1 HP 3 Phase 4 Pole Elektro Motor/Dinamo
  Hitachi
  Rp 2.001.750
  Hitachi TFO-K 2 HP 3 Phase 4 Pole Elektro Motor/Dinamo
  Hitachi
  Rp 2.531.625
  Hitachi TFO-K 3 HP 3 Phase 4 Pole Elektro Motor/Dinamo
  Hitachi
  Rp 3.238.125
  Hitachi TFO-K 5 HP 3 Phase 4 Pole Elektro Motor/Dinamo
  Hitachi
  Rp 4.239.000
  Hitachi TFO-KK 10 HP 3 Phase 4 Pole Elektro Motor/Dinamo
  Hitachi
  Rp 7.830.375
  Hitachi TFO-KK 15 HP 3 Phase 4 Pole Elektro Motor/Dinamo
  Hitachi
  Rp 18.486.750
  Hitachi TFO-KK 7.5 HP 3 Phase 4 Pole Elektro Motor/Dinamo
  Hitachi
  Rp 6.358.500